PRAVIDLÁ

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môže prihlásiť študent dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt VŠ v SR ako aj v zahraničí, alebo študent posledného ročníka SŠ.
Študent musí byť vo veku 18 až 30 rokov (v prípade študentov doktorandského štúdia do 35 rokov)
Študent musí byť majiteľom, alebo spolumajiteľom spoločnosti, ktorá je po právnej stránke založená a zároveň musí byť uvedený v živnostenskom alebo obchodnom registri tejto spoločnosti príp. v registri MV SR (nie je podmienkou pre podnikajúcich stredoškolákov)
Študent musí byť občanom SR. Študent vyplní prihlášku v slovenskom jazyku, ktorú nájde v pokynoch na tejto webovej stránke. Vyplnená prihláška musí byť zaslaná najneskor do 11.11. 2023 online systémom.
Po uzatvorení súťaže, ktoré bude dané deadlinom, zasadne rada garantov pre posudzovanie nominácií, ktorý vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na “hearing”, kde budú diskutovať s komisiou o ich podnikateľských ambíciach. Na základe hearingu a diskusie komisia vyberie absolútneho víťaza, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále súťaže Global Student Enrepreneur Award (miesto bude upresnené neskor)
Všetci 5 finalisti budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a budú odmenení atraktívnymi cenami

Najlepšie podnikateľské nápady budú odmenené balíčkami zaujímavých cien vrátane mentoringu od EY Podnikateľov roka v SR ako aj prístupu do celosvetovej siete JCI (možnosť nadviazania obchodných kontaktov vo vyše 100 krajinách sveta). Okrem hlavnej ceny budú udelené špeciálne ceny: Cena BMW Slovenská republika a Cena NAY Elektrodom